NetKAYIT : Okul Kayıt Programı
Nedir ?
NetKAYIT içinde, Bir okulun Öğrenci Kayıt ve Takibiyle ilgili bütün modülleri bulundurmaktadır. .Net tabanlı bir Windows uygulamasıdır.Her OKULA ÖZEL Rapor ve Kayıt Belgeleri TASARIMI özelleştirilmekte. İstenildiği kadar şube okulun veya sınırsız sayıda kullanıcının bir bağlantı ile bir AnaMakine ye bağlandığı sistemdir. Ana makinede SQL SERVER Veritabanı bulunmaktadır.Bütün kullanıcılar güncellemeleri otomatik almaktadır.Kullanıcı yetki kontrolü bulunmaktadır.Bu sayede istenen kullanıcıların yetkileri belirlenebilmektedir.Ayrıca Genel Yöneticinin kayıt istatistiklerini takip edebildiği bir WEB TAKİP MODÜLÜ bulunmaktadır.

Neler yapabilirsiniz ?
 • Kayıt İşlemleri Menüsü
  • Yeni Öğrenci
  • Bilgi Takibi
  • Genel Kayıt Takibi
  • Ücret Hesaplama Tablosu
  • Sınıf Listeleri
  • Tüm Bilgiler Listesi
  • Kolay Sınıf Atama
  • Gün-Gün Kayıt Raporu
  • Saat-Saat Kayıt Raporu
  • Yeni Gelenler Okul Listesi
  • Eksik Evrak Listesi
  • Promosyon Listesi
  • Kayıt Tairihine göre Kayıt Sayıları
  • Nakil Gelenler Listesi
  • İndirimli Öğrenciler Listesi
  • Çarpraz İndirim Listesi
  • Sürekli Başarı İndirimi Listesi
  • Kayıt Veli Görüşmeleri Listesi
  • SGK (5510-8) Listesi
  • Klüpler Listesi
  • Klüp-Şube Dağılım Listesi

 • Taksit İşlemleri Menüsü
  • Taksit Girişi
  • Tarihe Göre Tahsilat Listesi
  • Tüm Dönemler Tarihe Göre Tahsilat Listesi
  • Tarihe Göre Alacak Listesi
  • Aylara Göre Alacak Listesi
  • Öğrenci Ödenecek/Ödendi Raporu
  • Aylık Tahsilat Raporu
  • Kullanıcı Bazlı Tahsilat Raporu
  • Borçlu Velilere Mektup Oluşturma
  • OPS Taksit Listesi
  • Alınan Çekler Listesi
  • Alınan Poslar Listesi
  • Alınan Senetler Listesi
  • Aylık POS Raporu (Gün-Gün)
  • Yapılan Virmanlar Listesi
  • Tahsil Edilecek POSLAR Listesi
  • Taksit Planı Listesi
  • Kayıt Tarihine Göre Taksit Planı Listesi
  • Alınan Posların Aylara Göre Banka Banka Dağılımı
  • Kontrol Listeleri
  • Banka Dosyası İşlemeleri
  • Banka Teslim Tutanağı
  • Toplu Tahsilat İşlemeleri
  • Diğer Programlara Veri Aktarma İşlemeleri

 • Fatura İşlemleri Menüsü
  • Fatura Girişi
  • Fatura Kesme
  • Fatura Planı Oluşturma
  • Tarihe Göre Alacak Listesi
  • Kesilen Fatura Listesi
  • Fatura Kesilmeyenler
  • Cari Mutabakat Listesi
  • FORM BS Listesi
  • Fatura Plan Kontrolü
  • Toplu Fatura Dökümü
  • Fatura ve İndirim Listesi
  • Genel Fatura Raporu
  • Şubeler Aylık Fatura Raporu
  • Fatura Seri Numarası Toplu Düzeltme
  • İnternet V kdv İadesi Satış Faturaları Listesi

 • Tanımlamalar Menüsü
  • Sınıf Tanımlama
  • Kademe Ücret Tanımlama
  • Meslek Tanımlama
  • Yakınlık Tanımlama
  • Semt Tanımlama
  • İlçe Tanımlama
  • İl Tanımlama
  • Banka Tanımlama
  • Şube Tanımlama
  • Şube Kayıt Hedefleri Tanımlama
  • Kademe Akademik Takvim Tanımlama
  • İndirim Nedeni Tanımlama
  • Referans Tanımlama
  • Kayıt Sildirme Nedeni Tanımlama
  • Promosyon Tanımlama

 • Raporlar Menüsü
  • Öğrenci Sayılarının (Sınıf,İlçe,Semt) Dağılım Raporları
  • Şube Kayıt Raporu
  • Şubeler Kayıt Analiz Raporu
  • Genel Tahsilat Raporu
  • Ciro Analiz Raporu
  • Şubeler Tahsilat Raporu
  • Tarihe Göre Kademeler Kayıt Raporu
  • Tarihe Göre Kademeler Genel İndirim Raporu
  • Tüm Şubeler Ödenecek Ödendi Raporu
  • Nakit Akım Raporu
  • Sınıflar Ücret Ortalamaları Raporu
  • Şubeler İndirim Raporu
  • Şubeler İndirim Kalemleri Raporu
  • Şube İndirim Ciro Oran Raporu
  • Şubeler İndirim Türüne Göre Oran Raporu
  • Kayıt Tarihine Göre Tahsilatları Aylara Göre Dağılım Raporu
  • Kayıt Tarihine Göre Ödeme Planlarının Aylara Göre Dağılımı
  • Genel Fatura Raporu

 • Önceki Dönem Karşılaştırma Raporları
  • Önceki Dönem Karşılaştırmalı Öğrenci Kayıt Raporu
  • Önceki Dönem Karşılaştırmalı Sınıflar Kayıt Raporu
  • Önceki Dönem Karşılaştırmalı Kademe Raporu
  • Önceki Dönem Karşılaştırmalı İndirim Raporu
  • Önceki Dönem KarşılaştırmaÖğrenci İndirim Raporu
  • Önceki Dönem Kayıt Yenilemeyen Öğrenciler Listes
  • Önceki Dönem Veli Analiz Raporu
  • Mezun Analiz Raporu

 • Servis İşlemleri Menüsü
  • Hesap Kapatma
  • Posta İşlemleri
  • Şube Değiştirme
  • Şifre Değiştirme
  • Sağ Menü Gizle
  • Taksit Hareketleri
  • Taksit Planı Hareketleri
  • Sistem Parametreleri
  • Fatura Şablonu Tasarla
  • Kullanıcılar ve Yetki Sevileri Menüsü
  • Web Kullanıcı Tanımlama

 • SMS İşlemleri Menüsü
  • Kayıtlı Öğrencilere SMS Gönderme
  • Önceki Dönem Kayıt YenileMEYENLERE SMS Gönderme
  • Kayıt Anı ve Bekleyen Kayıtlar SMS si Toplu Gönderme
  • Gönderilen SMS ler Listesi
  • SMS Kullanıcı ve Mesaj Tanımlama